U.S. flag

An official website of the United States government

NALDC

Main content area

Kinakailangan ang inspeksiyon ng bagahe para sa mga manlalakbay na manggagaling sa Hawaii patungo sa U.S. Mainland, Alaska, at Guam


Author:
United States. Animal and Plant Health Inspection Service. Plant Protection and Quarantine Programs
Source:
USDA
Year:
2020
Subject:
Travelers, Safety regulations, Customs inspection, Introduced organisms, and Control
Format:
1 online resource ([2] pages) : color illustration.
Language:
Tagalog
Publisher:
Departamento ng Agrikultura ng Estados Unidos, Serbisyo sa Inspeksiyon ng Kalusugan ng Hayop at Halaman, Pangangalaga at Pagkukuwarentenas ng Halaman
Series:
PPQ (Series)
Collection:
USDA publications
Permanent URL:
https://purl.fdlp.gov/GPO/gpo142215