U.S. flag

An official website of the United States government

NALDC

Main content area

Pagpapadala at Paghahatid ng Pagkain at mga Agrikultural na Produkto mula Hawaii patungo sa U.S. Mainland


Author:
United States. Animal and Plant Health Inspection Service. Plant Protection and Quarantine Programs
Source:
USDA
Year:
2020
Subject:
Introduced organisms, Control, Shipping, and Produce trade
Format:
1 online resource ([2] pages) : color illustrations.
Language:
Tagalog
Publisher:
Departamento ng Agrikultura ng Estados Unidos, Serbisyo sa Inspeksiyon ng Kalusugan ng Hayop at Halaman, Pangangalaga at Pagkukuwarentenas ng Halaman
Series:
PPQ (Series)
Collection:
USDA publications
Permanent URL:
https://purl.fdlp.gov/GPO/gpo142280