NALDC

Main content area

MLA

Benton Harbor fruit market average prices for the 1984 season. , 1985.

APA

(1985). Benton Harbor fruit market average prices for the 1984 season. .

Chicago

Benton Harbor fruit market average prices for the 1984 season. , 1985.