NALDC

Main content area

MLA

Benton Harbor fruit market average prices for the 1982 season. , 1983.

APA

(1983). Benton Harbor fruit market average prices for the 1982 season. .

Chicago

Benton Harbor fruit market average prices for the 1982 season. , 1983.